My Banner

Privacyverklaring

Persoonsgegevens

Via deze privacyverklaring informeert Aeglia Aeronautical Medical Center u over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn. De geheimhouding van uw medische dossiers zijn al langer via wetgeving en toezicht van de overheid verzekerd. Daarnaast bewaren wij informatie voor het maken van afspraken, doorverwijzingen naar medisch specialisten en onze financiƫle administratie. Wij verzamelen niet meer informatie dan die wij strikt nodig hebben voor het goed functioneren van ons medisch centrum. Wij delen deze informatie niet met derden.

Waar komt uw informatie vandaan

Deze informatie komt voornamelijk van u zelf al dan niet via email, telefoon of door u zelf ingevulde formulieren. Als de informatie op een andere wijze is verkregen dan informeren wij u hierover.

Recht op inzage, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om inzage te verkrijgen in de informatie die bij ons wordt bijgehouden. U heeft ook het recht deze informatie aan te passen, te corrigeren of deze informatie door ons te laten verwijderen. Echter, veranderen of verwijderen van informatie is alleen mogelijk als het niet strijdig is met andere toepasselijke regelgeving.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

Voor het bewaren van informatie over uw opleiding zijn wij gehouden aan wettelijke tijden. Ook de fiscus stelt hier eisen aan. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is in relatie met het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

Toegang tot informatie

Aeglia voorziet in administratieve-, technische-, en fysieke veiligheidsmaatregelingen om te voorkomen dat onbevoegden persoonlijke gegevens kunnen onthullen, gebruiken, wijzigen of vernietigen.

Website

Wij verzamelen geen informatie via een bezoek aan onze website (cookies).

Contactpersoon:

Wilt u meer weten over de  manier van opslag en privacy van uw informatie neem dan contact op met onze Security Manager: Bert Kramer, telefoon 06-10361235.